Posts Tagged "inspirace"

Co si odnést ze Čtyř dohod

Publikováno : Led 15, 2018 v Domov, Nové články

Slyšeli jste už o knize Čtyři dohody?

Mexický autor Don Miguel Ruiz v ní interpretuje moudra starých Toltéků. Jedná se o dohody, které má každý sám se sebou uzavřít, aby měl lepší život a méně se stresoval. Jelikož si myslím, že by tyto dohody měli všichni znát, sepsala jsem krátké shrnutí.

První dohoda: Nehřešte slovem

První dohoda je označená za nejdůležitější a zároveň nejtěžší na dodržování. Slovo má větší moc, než by nás napadlo. Dokážeme jím vyjádřit pocity a myšlenky, stejně tak jím můžeme ovlivnit životy ostatních lidí. Vždyť i druhou světovou válku způsobila pouhá slova.

Když o někom řekneme, že je ošklivý, a on to uslyší, možná ho na nějakou dobu ovlivníme. Sám si začne ošklivý připadat. Podobně ho můžeme nakazit tím, že je hloupý. Ke všemu pak bude přistupovat jako hloupý a bude méně úspěšný.

Slovem nehřešíme jen vůči ostatním, nýbrž i vůči sobě. Přiřadíme-li někomu špatnou vlastnost, začne k nám v ten moment pociťovat nenávist.


Slovním hříchem jsou také pomluvy. Pomlouvanému ubližují a ostatním o něm utvářejí špatný obraz.

Druhá dohoda: Neberte si nic osobně

Kdybychom si měli všechno brát osobně, praskla by nám za chvíli hlava. Zbytečně bychom se trápili něčím, co vůbec nemusí být pravda.

Nic, co od druhých uslyšíme, bychom si neměli pouštět k tělu. Ač si myslíme, že se nás jejich slova týkají, není to pravda. Je to jen jejich osobní názor, mnohdy ovlivněný zkresleným pohledem. Neměl by nás vůbec zajímat, sami přece nejlépe víme, jací jsme.

Třetí dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky

Problém domněnek spočívá v tom, že jim věříme. Většinou ale nejsou úplně pravdivé. Máme ve zvyku je šířit, vyprávět o nich, a tím je považujeme za ještě skutečnější. Ani nás nenapadne, že by mohla být realita jiná. Pravda bohužel jednou vyjde na povrch.

Vytváření domněnek nám může způsobit problémy například v partnerském životě. Často se domníváme, že partner ví, co si myslíme, co chceme a že zná naše problémy. Mnohdy tak tomu bohužel není. Cítíme se zranění, aniž by partner tušil důvod. Podobně si můžeme domněnkami pokazit jakýkoliv vztah.

Nevytvářejte si domněnky, raději se vždy na všechno zeptejte.

 Čtvrtá dohoda: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete

Poslední dohoda nás nabádá k nejlepším možným výkonům. Pomůže nám dodržovat předchozí tři dohody, týká se ale všeho, co děláme.

Je důležité brát v potaz, že v různých situacích může být vaše výkonnost jiná, např. nemocní či unavení nedosáhnete stejného výsledku jako zdraví a v plné kondici. Neměli bychom zapomínat ani na to, že výsledky zhoršuje i zbytečné přemáhání.

Když budeme všechno dělat tak, jak nejlépe dokážeme, bude náš život kvalitní a intenzivní. Budeme se cítit naplnění a šťastní.

A co dál?

V navazující knize je uvedena pátá dohoda. Ta zní: Buďte skeptičtí, ale naslouchejte. O všem bychom měli pochybovat, věřit bychom neměli ostatním, ani sobě. Když vám někdo něco říká, pouze naslouchejte. Neutvářejte si žádné závěry ani názory.

Dodržováním zmiňovaných dohod bychom měli osvobodit své pravé já, ukázat, kým doopravdy jsme.

Obě knihy vám nesmírně doporučuji. Jestli máte problém s hledáním sami sebe nebo si nejste jisti se vztahy k druhým lidem, jsou pro vás ty pravé.

Zmiňované knihy na Databázi knih:
http://www.databazeknih.cz/knihy/ctyri-dohody-kniha-moudrosti-starych-tolteku-12114
http://www.databazeknih.cz/knihy/pata-dohoda-31626
Autor Don Miguel Ruiz na Databázi knih:
http://www.databazeknih.cz/autori/don-miguel-ruiz-3985

(Karolína Klosová, www.kajinblog.cz)

Learn More