5. července vzpomeneme věrozvěsty Cyrila a Metoděje

5. července slavíme státní svátek Cyrila a Metoděje.

Tyto svátky jsou opravdu nejvýznamnějšími dny a měli bychom o nich něco vědět. Lidé většinou zaregistrují dva dny volna, ale pokud se jich zeptáte, co je to za svátky, zpravidla pokrčí rameny.

5. července vzpomeneme věrozvěsty Cyrila a Metoděje, kteří v 9. století na prosbu Rastislava, knížete Velké Moravy, poslaná císaři Michaelovi III., přinesli vzdělanost a křesťanství. Zasloužili se o vytvoření abecedy hlaholice a aplikovali ji při přeložení Bible a jiných různých textů náboženského směru. Tito duchovní zavedli bohoslužby ve staroslověnském jazyce. Metoděj byl později jmenován arcibiskupem a přeložil Písmo svaté. V roce 1980 papež Jan Pavel II. oba bratry prohlásil za spolupatrony Evropy.


V dnešní době si připomeneme tento svátek bohoslužbou nejen v Praze v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně, ale i jinde v celé republice.

Je již tradicí tento svátek každoročně oslavovat na Velehradě, v obci ve Zlínském kraji, na památku moravské historie. 5. července 2018 se tam koná slavnost svatých Cyrila a Metoděje, kdy v 10.30 hod. začíná na nádvoří slavnostní poutní mše svatá s hl. celebrantem Mons. Dominikem kardinálem Dukou OP, pražským arcibiskupem.

6. července si připomeneme významnou osobnost 14. století a den upálení kněze, mistra Jana Husa, který se narodil roku 1369 a zemřel roku 1415. Pranýřoval morální pokles katolické církve a kvůli svým názorům byl odsouzen jako kacíř, a když odmítl odvolat své učení, byl upálen na hranici.

Se svátkem jsou spojovány spíše menší akce nebo tradice, ale na některých místech v republice se konají oslavy, třeba jako Specifický český festival, který se přímo týká Jana Husa a nazývá se HusFest.

Tato každoroční oslava se koná v jeho rodném městě v Husinci.

Městské slavnosti 4. a 5. července 2018 nabízejí mimo jiné i koncerty skupiny Olympic, Maxim Turbolenc, Petra Spáleného a bohatý program pro děti.

6 komentářů

  1. Musím souhlasit že spousta lidí ví že je volno a jaky svátek je netuší.

  2. Přesně tak, verusko.

  3. Nějaké bohoslužby, to není a nikdy nebyla moje parketa, ale do Husince, tam bych se jel rád podívat, ale tyto slavnosti mi určitě letos nevyjdou.

  4. Letos to vyšlo krásně, čtyři dny volna a ještě k tomu krásné počasí. O svátcích se zmiňovali i ve zprávách, že ve Velehradě čekají desetitisíce lidí.

  5. Je pravdou, že moc lidí včetně mě o svátcích moc nepřemýšlí, hlavně že JE VOLNO !!!

  6. Já teď vzpomínám a myslím na něco úplně jiného.

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *